انتصاب “سرپرست گروه آموزشی زبان انگلیسی”

با حکم رئیس دانشگاه دکتر سیدمحمدرضا عادل به عنوان “سرپرست گروه آموزشی زبان انگلیسی”منصوب شد.

متن کم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر سیدمحمدرضا عادل
عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی

سلام علیکم

       با عنایت به مراتب تخصص و تجربیات ارزنده جناب‌عالی و نظر به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی و وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان سرپرست گروه آموزشی زبان انگلیسی منصوب می گردید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت های موجود در دانشگاه و استفاده از نظرات اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی، ضمن رعایت جوانب قانونی و در راستای ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی گروه و نیل به اهداف عالیه دانشگاه، موفق و مؤید باشید.

با امید به توفیقات الهی
محمد علی زنگنه اسدی
رئیس دانشگاه