عنوان نشست:
آموزه سیاحت و بازشناسی تفصیلی آن، با تأکید بر تفاسیر قرآنی، متون روایی و عرفانی

 ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر سیدحسین بی ریایی
مدرس مدعو دانشگاه حکیم سبزواری

 ناقد اول: دکتر سیده فاطمه زارع حسینی
استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

 ناقد دوم: دکتر فرزاد دهقانی
استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

 مدیر جلسه: دکتر جواد سلمان زاده
استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

 زمان:
دوشنبه، ۲۹ آبان ماه، ۱۴۰۲/ ساعت ۱۲

 مکان:
تالار اسرار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری

 لینک حضور مجازی:
https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-a7c-hv4