برگزاري جلسه سخنراني به مناسبت روز ملي حافظ

به مناسبت روز ملّی بزرگداشت حافظ، گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه، در چارچوب نشست های علمی هفتگی به نام- گفتارهای پژوهشي- به گرامی داشت این شاعر بزرگ زبان و ادب فارسی خواهد پرداخت.

 

دراین نشست علمی، دکترعباس محمّدیان، درباره ی حافظ  شیرین سخن، سخنرانی خواهدکرد.

 

زمان: دوشنبه ۲۲ مهر۱۳۹۲ از ساعت ۱۲٫۳۰ تا ۱۳٫۱۵ (۳۰ دقیقه سخنرانی+۱۵ دقیقه پرسش وپاسخ)

 

مکان: تالاراجتماعات دانشکده ی ادبیات وعلوم انسانی(طبقه ی سوم)

 

سخنراندکتر عباس محمّدیان، عضوهیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

 

موضوع سخنراني: شخصیت و جهان بینی حافظ