برگزاری دوره آموزشی رفتار سازمانی

اولین بخش از دوره ی آموزشی  رفتار سازمانی ویژه ی شرکت سیمان لار سبزوار با حضور ۳۰ نفر از مدیران و مسؤولان شرکت در محل سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

این دوره با پیگیری های مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی و ایجاد هماهنگی های لازم توسط آقای حمید جوادیان، کارشناس مرکز پژوهشی و با تدریس آقای دکتر حسن نودهی، عضو هیأت علمی دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه برگزار شد.