هدف این رشته آموزش و پرورش دانشجویانی خلاق با مهارت‌های حرفه‌ای در مجموعه مهندسی معماری در مقطع کارشناسی است. طول این دوره حداقل هشت نیم سال می باشد و دانشجویان در سه نیمسال اول، دروس پایه مانند نقشه‌کشی، طراحی دست آزاد و بیان گرافیکی و مقدمات طراحی معماری و همچنین دروس ریاضی، ایستایی، محاسبه سازه‌های ساختمانی و کامپیوتر را می‌آموزند. از نیمسال سوم به بعد هر نیمسال یک درس طراحی معماری همزمان با دروس طراحی، دروس تاریخ معماری، مباحث مرتبط با مجتمع‌های زیستی و شهرسازی، دروس مربوط به فن ساختمان و مبانی نظری معماری ارائه می‌شود و در پایان پس از دفاع از پروژه نهایی دانشجویان موفق به اخذ درجه کارشناسی معماری می‌گردند.