انتصابات
ابقای رئیس دانشکده معماری و شهرسازی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر غلامحسین غلامی در سمت"رئیس دانشکده معماری و شهرسازی" ابقاء شد. متن حکم بدین شرح...

انتصاب سرپرست گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی
انتصاب سرپرست گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی

با حکم رئیس دانشگاه دکتر حسین شاهرخی به عنوان "سرپرست گروه آموزشی تربیت بدنی عمومی" منصوب شد.  متن حکم بدین شرح است:  جناب...

انتصابات اعضای کمیته های نظارت و اجرایی “انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویان” در سال ۱۴۰۳

 دکتر رسول شادنیا معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی در احکام جداگانه ای آقای اسماعیل قانعی سرپرست محترم مدیریت امور دانشجویی...

انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو و دبیر کارگروه ساماندهی اسناد راهبردی موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم

با حکم مشاور وزیر در برنامه ریزی و مدیریت راهبردی  دکتر ریحانه صباغ زاده عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری...

ابقای “مدیرگروه آموزشی محیط زیست” 

با حکم رئیس دانشگاه دکتر مجتبی هادوی فر به مدت یک‌سال دیگر در سمت"مدیرگروه آموزشی محیط زیست"  ابقاء شد. متن حکم...

انتصاب نماینده شورای آموزشی در شورای دانشگاه

با حکم رئیس دانشگاه، مهندس سیدمهدی ضیایی مدیر خدمات آموزشی به عنوان "نماینده شورای آموزشی در شورای دانشگاه" منصوب شد....

انتصاب سرپرست گروه آموزشی علوم سیاسی و اقتصاد

  با حکم رئیس دانشگاه دکتر سیداحسان علوی به عنوان سرپرست گروه آموزشی علوم سیاسی و اقتصاد منصوب شد. متن حکم...

انتصاب مدیر گروه آموزشی مهندسی پلیمر

با حکم رئیس دانشگاه دکتر احمد اله بخش به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی پلیمر منصوب شد. متن حکم بدین سایت...

انتصاب “مشاور رئیس دانشگاه در امور پژوهش و فناوری و عضو حقیقی شورای دانشگاه”

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی برق به عنوان "مشاور رئیس دانشگاه...

انتصاب “رئیس گروه نوآوری،کارآفرینی و استعدادهای درخشان”

 طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر علی برزنونی عضو هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی محض به عنوان "رئیس گروه نوآوری،کارآفرینی...