آخرین رویدادها
رئيس دانشگاه در بازديد از دانشکده ادبيات:”اصل پاسخگويي و احساس مسئوليت، بايستي در تمامي مسئولان دانشگاه ساري و جاري شود”
رئيس دانشگاه در بازديد از دانشکده ادبيات:”اصل پاسخگويي و احساس مسئوليت، بايستي در تمامي مسئولان دانشگاه ساري و جاري شود”

در تداوم بازديدهاي دوره اي رياست دانشگاه از حوزه هاي مختلف، دوشنبه 28 مهر ماه، دانشکده ادبيات و علوم انساني...

رئیس دانشگاه در بازدید از دانشکده ادبیات:”اصل پاسخگویی و احساس مسئولیت، بایستی در تمامی مسئولان دانشگاه ساری و جاری شود”
رئیس دانشگاه در بازدید از دانشکده ادبیات:”اصل پاسخگویی و احساس مسئولیت، بایستی در تمامی مسئولان دانشگاه ساری و جاری شود”

در تداوم بازدیدهای دوره ای ریاست دانشگاه از حوزه های مختلف، دوشنبه ۲۸ مهر ماه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی...

رئیس دانشگاه در بازدید از دانشکده ادبیات:"اصل پاسخگویی و احساس مسئولیت، بایستی در تمامی مسئولان دانشگاه ساری و جاری شود"
رئیس دانشگاه در بازدید از دانشکده ادبیات:"اصل پاسخگویی و احساس مسئولیت، بایستی در تمامی مسئولان دانشگاه ساری و جاری شود"

در تداوم بازدیدهای دوره ای ریاست دانشگاه از حوزه های مختلف، دوشنبه ۲۸ مهر ماه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی...

تجليل موسسه خيريه ايتام سبزوار از حرکت زيباي دانشجويان دانشگاه
تجليل موسسه خيريه ايتام سبزوار از حرکت زيباي دانشجويان دانشگاه

انجمن خيريه دانشجويي مهرورزان رياست محترم، دانشجويان، اساتيد و کارکنان محترم دانشگاه حکيم سبزواري   سلام عليکم. پرواضح است که...

تجلیل موسسه خیریه ایتام سبزوار از حرکت زیبای دانشجویان دانشگاه
تجلیل موسسه خیریه ایتام سبزوار از حرکت زیبای دانشجویان دانشگاه

موسسه خیریه ایتام سبزوار به پاس مهر و صفای شما در خلق یک حرکت بزرگ ، زیبا و معنوی در...

برگزاري نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران
برگزاري نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران

 برگزاری«نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی درایران» 9-10 اردیبهشت 1394 - دانشگاه حکیم سبزواری  *** «نخستین همایش...

برگزاری نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران
برگزاری نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران

 برگزاری«نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی درایران» ۹-۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - دانشگاه حکیم سبزواری  *** «نخستین همایش...

امضاي نخستین تفاهم نامه همکاري بين دانشگاه با دفتر اسکان بشر سازمان ملل و …
امضاي نخستین تفاهم نامه همکاري بين دانشگاه با دفتر اسکان بشر سازمان ملل و …

با حضور نماينده دفتر اسکان بشر سازمان ملل در ايران، مدیرکل ستاد توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی کشور، اعضاي شوراي شهر،...

امضای نخستین تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه با دفتر اسکان بشر سازمان ملل و …
امضای نخستین تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه با دفتر اسکان بشر سازمان ملل و …

با حضور نماینده دفتر اسکان بشر سازمان ملل در ایران، مدیرکل ستاد توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی کشور، اعضای شورای شهر،...

رئيس دانشگاه در بازديد از نمايشگاه دانشجويي حرکت: انجمن هاي علمي دانشجويان، نقطه عطف فعاليت هاي علمی و فرهنگي در دانشگاه هستند
رئيس دانشگاه در بازديد از نمايشگاه دانشجويي حرکت: انجمن هاي علمي دانشجويان، نقطه عطف فعاليت هاي علمی و فرهنگي در دانشگاه هستند

پنجمين جشنواره دانشجويي حرکت، با حضور رئيس دانشگاه و جمعي از مسئولان رسماً افتتاح شد. دکتر جواد حدادنیا در آیین...