همایش ها
جشنواره هنری هفته پژوهش با موضوع فرصت ها و چالش های ملی

دبیرخانه شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کند: جشنواره هنری هفته پژوهش موضوع: فرصت ها و چالش...

کارگاه نقد رویه عملی محاکم در دعاوی طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه برگزار شد

کارگاه پژوهشی با عنوان نقد رویه عملی محاکم در دعاوی طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه موضوع ماده ۱۱۳۰...

اطلاعیه برگزاری همایش علم تا عمل توسط نخستین شرکت دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه

اولین شرکت دانش بنیان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری در نظر دارد همایش علم تا عمل را در...

مرکز مشاورۀ دانشگاه به مناسب روز دانشجو همایش "چالش ها و فرصت های زندگی دانشجویی" را برگزار می کند

به مناسب روز دانشجو مرکز مشاورۀ دانشگاه همایش "چالش ها و فرصت های زندگی دانشجویی" را برگزار می کند. مرکز مشاورۀ...

مرکز مشاورۀ دانشگاه به مناسب روز دانشجو همایش “چالش ها و فرصت های زندگی دانشجویی” را برگزار می کند

به مناسب روز دانشجو مرکز مشاورۀ دانشگاه همایش "چالش ها و فرصت های زندگی دانشجویی" را برگزار می کند. مرکز مشاورۀ...

برگزاری همایش حقوقی توسط دانشکده الهیات

گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه برگزار می کند : موضوع همایش: رسیدگی­ های بدون کیفرخواست و قرارهای...