به مناسبت گرامیداشت مقام مادر و روز زن، رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی و معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی به نیابت از هیات رئیسه به همراه مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده از مهد کودک دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کردند.