ضمن تبریک به معرفی شدگان به مصاحبه آزمون دکتری سال ۱۴۰۲ دانشگاه حکیم سبزواری ، به استحضار این عزیزان می رساند تاریخ مصاحبه هر رشته بر اساس جدول شماره ۱ ( زمان مصاحبه ) برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است ، داوطلبان عزیز باید مدارک مورد نیاز زیر را طبق تاریخ اعلام شده، به ایمیل مندرج در جدول ارسال نمایند (عدم ارسال ایمیل و مدارک به منزله انصراف از مصاحبه تلقی خواهد شد)

  • تصویر کارت ملی
  • تصویر شناسنامه
  • عکس پرسنلی جدید
  • تصویر مدرک کارشناسی
  • تصویر مدرک کارشناسی ارشد
  • تکمیل و ارسال فرم شماره ۱
  • تمامی مستندات قید شده در فرم شماره ۱
  • فیش واریز وجه به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال به شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه حکیم سبزواری نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی (قابل واریز از تمامی بانک ها) و شناسه پرداخت مخصوص به هر دانشکده طبق جدول شماره ۲ زیر جهت بررسی پرونده

 

قابل توجه داوطلبانی که متقاضی که تمایل به استفاده از سلف سرویس دانشگاه را دارند، برای رزرو غذا حداکثر تا یک هفته قبل از زمان مصاحبه با آقای دولت آبادی با شماره تلفن ۰۹۱۵۱۷۳۶۹۶۷ هماهنگ نمایند.

قابل توجه داوطلبانی که متقاضی که تمایل به استفاده از مهمانسرای  دانشگاه را دارند برای رزرو اتاق حداکثر تا سه روز قبل از زمان مصاحبه با آقای رحیمی با شماره تلفن ۴۴۰۱۲۷۰۰-۰۵۱ هماهنگ نمایند.

فرم شماره ۱ (۱)

تاريخ مصاحبه_دکتري ۱۴۰۲

شناسه_واریز کل