تفاهم نامه
انعقاد تفاهمنامه همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و اداره کل زندانهای خراسان رضوی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تفاهمنامه همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و اداره کل زندانهای خراسان رضوی به...

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران، منعقد شد

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی...

مدیر مرکز مطالعات پیوسته دانشگاه سوربن فرانسه: در دانشگاه حکیم سبزواری همه امکانات در جهت رشد دانشجو نهادینه شده است/توسعه روابط دو جانبه با دانشگاه حکیم سبزواری از برنامه های دانشگاه پاریس ۱۳است

مدیر مرکز مطالعات پیوسته دانشگاه سوربن فرانسه گفت: دانشگاه حکیم سبزواری امکانات علمی خوبی دارد و توسعه روابط دوجانبه با...

زمینه برقراری ارتباط و انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه پاریس ۱۳ به نمایندگی از دانشگاه سوربن فرانسه مهیا شد

تفاهمنامه همکاری علمی و پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه پاریس ۱۳ به نمایندگی از دانشگاه سوربن فرانسه صبح امروز در...

سبزوارگردی هیات عالی رتبه دانشگاه پاریس ۱۳ به همراه مسئولان دانشگاه

هیات عالی رتبه دانشگاه پاریس ۱۱ که برای انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی با دانشگاه حکیم سبزواری به...

دکتر حدادنیا
دانشگاه حکیم پشتوانه فعالیت های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان

تفاهم نامه همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه فرهنگیان به امضاء رسید. رئیس دانشگاه در جمع هیئت رئیسه و جمعی...