حسین شهابی کاسب
تجلیل از افتخارآفرینان و ورزشکاران دانشگاه

با حضور ریاست محترم دانشگاه، مراسم تجلیل از افتخارآفرینان تیم های هندبال پسران و دختران دانشگاه برگزار شد. دکتر جواد...

افتخارآفرینی تیم هندبال دانشجویان دانشگاه
افتخارآفرینی تیم هندبال دانشجویان دانشگاه

تیم هندبال دانشجویان پسر دانشگاه با اقتدار، مقام نخست مسابقات قهرمانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور را کسب...