خوابگاه اندیشه
مراسم بازگشایی خوابگاه های دانشجویی و پایان عملیات بهسازی و نوسازی خوابگاه اندیشه برگزار می شود

مراسم بازگشایی خوابگاه های دانشجویی و پایان عملیات بهسازی و نوسازی خوابگاه اندیشه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی...

معاونت دانشجویی و یک تابستان پرکار: بازسازی و بهسازی اساسی خوابگاه اندیشه دانشگاه حکیم سبزواری

معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری از بازسازی و بهسازی اساسی خوابگاه  دانشجویی اندیشه این دانشگاه  در فصل تعطیلات تابستان خبر...