دانشکده الهیات و معارف اسلامی
برگزاری همایش حقوقی توسط دانشکده الهیات

گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه برگزار می کند : موضوع همایش: رسیدگی­ های بدون کیفرخواست و قرارهای...

نشست علمی
برگزاری سخنرانی های علمی توسط دانشکده الهیات

برگزاری نشست علمی "ساختار نظریه تکامل زیستی " با همکاری انجمن های علمی فلسفه و حکمت اسلامی و زیست شناسی...

بازدید ریاست دانشگاه از دانشکده الهیات
بازدید ریاست دانشگاه از دانشکده الهیات

در راستای راهبرد مشارکت جویانه ریاست دانشگاه و جهت بازدید دوره ای از دانشکده ها و گفت و گوی مستقیم...

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2