دانشکده فنی و مهندسی
نخستین دانش آموخته مقطع دکتری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری از پایان نامه خود دفاع می کند

نخستین دانشجوی دکتری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری در  رشته مهندسی مواد از پایان نامه خود دفاع می...

اخبار حوزه پژوهش و فناوری اطلاعات
اخبار حوزه پژوهش و فناوری اطلاعات

جمعی از همکاران محقق و پژوهشگر عضو هیأت علمی در عرصه تحقیق، پژوهش و فناوری خوش درخشیده اند. بدین منظور...

برگزاری سخنرانی علمی توسط گروه شیمی دانشگاه
برگزاری سخنرانی علمی توسط گروه شیمی دانشگاه

سخنرانی پروفسور ریچارد آلن لارسن (Richard Allen Laursen) استاد گروه شیمی دانشگاه بوستون آمریکا که به دعوت گروه شیمی دانشگاه...

انتصاب های جدید در دانشگاه
انتصاب های جدید در دانشگاه

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر اسکندر رستگار پویانی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم...

برگزاری سخنرانی علمی توسط گروه مواد و پلیمر

گروه مواد و پلیمر دانشگاه در نظر دارد با دعوت از جناب آقای دکتر حمید اسدی ( از دانشگاه هلموت...