دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
انتصاب سرپرست دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر حسن استاجی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی معماری را به سمت " سرپرست دانشکده مهندسی معماری...

نهمین نشست علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی برگزار شد.

نهمین نشست علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی  با عنوان "واکاوی عوامل دگرگونی بافت های فرهنگی-تاریخی (نمونه موردی اردستان) "توسط ...

برگزاری سخنرانی علمی توسط گروه شیمی دانشگاه
برگزاری سخنرانی علمی توسط گروه شیمی دانشگاه

سخنرانی پروفسور ریچارد آلن لارسن (Richard Allen Laursen) استاد گروه شیمی دانشگاه بوستون آمریکا که به دعوت گروه شیمی دانشگاه...