دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی
انتشار مقاله مشترک اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی و دانشگاه شیراز در دومین ژورنال برتر دنیا در زمینه مهندسی نفت

مقاله پژوهشی نگارش شده مشترک توسط اساتید دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی مهندس سید حسن حجی آبادی، دکتر علی صنعتی...

ساخت دستگاه “اندازه گیری دانسیته سیالات تراکم ناپذیر با روش مکانیکی” در دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

سهیل کیانی راد دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی در طی دوره تحصیل خود با راهنمایی اساتید دانشکده مهندسی نفت...

تعاملات بینادانشگاهی: استادان دانشگاه از فرصت های مطالعاتی خود می گویند

امروزه اهمیت مراودات و مبادلات آکادمیک و علمی با سایر مراکز علمی  بر کسی پوشیده نیست.دانشگاه حکیم سبزواری در سال...

انتصاب رئیس جدید دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه در حکمی دکتر محمود فرخی،استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی  شیمی  را به...