دانشکده نفت و پتروشیمی
کسب رتبه نخست و سه رتبه دوم آزمون ارشد ۹۸ توسط دانشجویان مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری

مدیرگروه مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دانشجویان نخبه دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب یک...

کسب رتبه یک آزمون کارشناسی ارشد توسط دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری

دانشجوی دانشگاه  حکیم سبزواری رتبه۱ کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۹۶ در رشته مهندسی شیمی- بهداشت- محیط زیست (HSE)را کسب...

چاپ مقاله تحقیقاتی عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی

مقاله استادیار و عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری در مورد "مطالعه ترمودینامیکی سیستم های حاوی...

چاپ مقاله تحقیقاتی عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی

مقاله استادیار و عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری در مورد " مطالعه ترمودینامیکی و رئولوژیکی...