داوطلبان کنکور
توجه به علاقه، استعداد و نیاز جامعه؛ رمز موفقیت داوطلبین در انتخاب رشته / امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری در منطقه منحصر به فرد است

همزمان با اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری درباره اهمیت یک انتخاب رشته درست و راز و رمزهای یک انتخاب رشته...