دفتر ریاست
احکام جدید
احکام جدید

احکام صادره از طرف ریاست محترم دانشگاه: ***** سرکار خانم دکتر پورخاندانی مسئول محترم دبیرخانه امور شوراها با سلام احتراما،...

پیاده روی
پیاده‌روی خانوادگی همراه جشن میلاد و نورافشانی

       بعدازظهر روز دوشنبه ۹۴/۳/۱۱ برای خانواده‌های اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری روزی به یاد ماندنی شد....

مصوبات جدید شورای دانشگاه
مصوبات جدید شورای دانشگاه

جلسه ۱۳۸ شورای دانشگاه در روز یکشنبه ۳ خرداد برگزار شد. محمد همایی، سرپرست دفتر ریاست در همین خصوص گفت:...

محمد همایی
مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه در بهینه شدن ارائه خدمات به دانشجویان و ساماندهی کوی دانشگاه

با اجرای طرح ساماندهی خوابگاه های دانشجویی، نحوه ارائه خدمات به دانشجویان از وضعیت بهتر برخوردار خواهد شد. سرپرست دفتر...