دکتر ابراهیم نامنی
جایگاه برتر مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری نسبت به دانشگاه های نسبتا بزرگ کشور

رئیس مرکز مشاوره و مسئول مرکز بهداشت دانشگاه حکیم سبزواری گفت: مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری در ارزیابی عملکردهای معاونت...

تقدیر ریاست دانشگاه از مرکز مشاوره
تقدیر ریاست دانشگاه از مرکز مشاوره

دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه طی نامه ای ضمن تبریک انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه به عنوان مرکز مشاوره برتر کشور...