دکتر بینش
همزمان با برگزاری کنگره بین المللی سربداران، زنگ سربداران در مدارس شهرستان سبزوار به صدا درخواهد آمد.

نشست هم اندیشی دکتر حدادنیا با دکتر بینش "معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار" و جمعی از مسئولین آموزش...

دومین همایش معرفی رشته های دانشگاهی با حضور معاون سازمان سنجش برگزار شد
دومین همایش معرفی رشته های دانشگاهی با حضور معاون سازمان سنجش برگزار شد

پس از استقبال کم نظیر متقاضیان ورود به دانشگاه ها از برگزاری اولین همایش معرفی رشته های دانشگاهی در تابستان...