دکتر حسن استاجی
با محوریت علمی و پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری: چادر تاریخی حسینه قنادها، مستند سازی می شود

چادر حسینیه قنادها با قدمتی حدود یکصد سال و با نقش و نگارهایی زیبا و مفهومی و مزین به آیات...

افق روشن؛ به بهانه انتشار اولین شماره ی نخستین مجله تخصصی انگلیسی زبان با تحریریه بین المللی در زمینه معماری در کشور، توسط دانشگاه حکیم سبزواری

افق روشن؛ نخستین  شماره SAUES JOURNAL  به عنوان اولین  مجله تخصصی انگلیسی زبان  کشور، با هیات تحریریه بین المللی در زمینه...

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو اجرایی و کمیته ی علمی چهارمین کنفرانس بین المللی "معماری پایدار " در هنگ کنگ

 دکتر حسن استاجی استادیار گروه معماری دانشگاه حکیم سبزواری برای دومین سال متوالی به عنوان یکی از اعضای اجرایی و  کمیته...

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو اجرایی و کمیته ی علمی چهارمین کنفرانس بین المللی "معماری پایدار " در هنگ کنگ

 دکتر حسن استاجی استادیار گروه معماری دانشگاه حکیم سبزواری برای دومین سال متوالی به عنوان یکی از اعضای اجرایی و  کمیته...

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو اجرایی و کمیته ی علمی چهارمین کنفرانس بین المللی “معماری پایدار ” در هنگ کنگ

 دکتر حسن استاجی استادیار گروه معماری دانشگاه حکیم سبزواری برای دومین سال متوالی به عنوان یکی از اعضای اجرایی و  کمیته...