دکتر شهاب عباس زاده
آغاز پروژه محوطه و نمادسازی دانشگاه در محدوده سازمان مرکزی، مجتمع همایش های بین المللی بیهقی و کتابخانه مرکزی

معاون عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری از آغاز پروژه محوطه و نمادسازی دانشگاه در محدوده سازمان مرکزی، مجتمع همایش های بین...

افق روشن؛ به بهانه انتشار اولین شماره ی نخستین مجله تخصصی انگلیسی زبان با تحریریه بین المللی در زمینه معماری در کشور، توسط دانشگاه حکیم سبزواری

افق روشن؛ نخستین  شماره SAUES JOURNAL  به عنوان اولین  مجله تخصصی انگلیسی زبان  کشور، با هیات تحریریه بین المللی در زمینه...

نخستین مجله تخصصی انگلیسی زبان با تحریریه بین المللی در زمینه معماری در کشور توسط دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی شد

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه گفت: SAUES JOURNAL به عنوان نخستین مجله تخصصی انگلیسی زبان کشور، با...

احکام جدید
احکام جدید

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، عضویت آقایان: حسین سحرخیز، معاون عمرانی دانشگاه، دکتر حسین بخشی، مدیر طرح های...