دکتر مهدی بقایری
در تازه ترین پژوهش عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری: حسگر زیستی جدیدی جهت اندازگیری الکتروشیمیایی ترکیب سرطان زای بیس فنول آ در مقیاس نانو مولار طراحی و ساخته شد

در آخرین پژوهش دکتر مهدی بقایری دانشیار و  عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری حسگر زیستی جدیدی جهت...

بررسی عملکرد یکساله گروه های آموزشی دانشگاه – قسمت اول: گروه آموزشی شیمی

بی شک گروه های آموزشی در دانشگاه ها نقش محوری در ارتقای کیفیت  علمی و پژوهشی تحقق اهداف آموزش عالی...

انتصابات حوزه آموزش
انتصابات حوزه آموزش

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی شیمی و آمار منصوب و حکم مدیر گروه فلسفه...

خبرهای کوتاه
خبرهای کوتاه

طی حکمی از طرف دکتر فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر حسین میرزائی نیا، عضو هیأت علمی گروه...