دکتر مهیار علوی مقدم
“مطالعات ادبی هرمنوتیک متن‌شناختی” اثر تازه تالیف دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری از سوی نشر سخن وارد بازار کتاب شد

"مطالعات ادبی هرمنوتیک متن‌شناختی" اثر تازه تالیف دکتر مهیار علوی مقدم، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری...

برگزاری دومین کنگره بین‌المللی سربداران با محور”مطالعات تاریخی ـ اجتماعی سربداران”/«نخستین جشنواره‌ هنری آیین سربداران» برگزار می‌شود

دبیر علمی دومین کنگره بین المللی سربداران گفت: با هدف تخصّصی بودن موضوعات کنگره و بهره‌مندی از مباحث دقیق علمی،...

ششمین همایش ملی بیهقی به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

ششمین همایش ملی بزرگداشت  پدر نثر فارسی ، ابوالفضل بیهقی به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود. مدیر علمی...

اخذ مجوز فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی
اخذ مجوز فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی

مجوز فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی با مدیر مسئولی آقای دکتر عباس محمدیان و سردبیری دکتر مهیار علوی مقدم...

مراسم رونمایی از تندیس حکیم طوس و ابوالفضل بیهقی در باغ ایرانی
مراسم رونمایی از تندیس حکیم طوس و ابوالفضل بیهقی در باغ ایرانی

با حضور مسئولین و مقامات شهرستان و دانشگاه حکیم، از تندیس های حکیم ابوالقاسم فردوسی و ابوالفضل بیهقی، بزرگان شعر...