دکتر مولوی
کارگاه ارتقاء سطح کیفیت و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی با حضور رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

کارگاه ارتقاء سطح کیفیت و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی با حضور و سخنرانی دکتر محمد جواد دهقانی،...

همایش و نمایشگاه صنعت سیمان و افق پیش رو با محوریت دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد
همایش و نمایشگاه صنعت سیمان و افق پیش رو با محوریت دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

همایش و نمایشگاه صنعت سیمان و افق پیش رو با محوریت دانشگاه حکیم سبزواری و به همت شرکت سیمان سبزوار،...

برگزاری کارگاه آشنایی با شرکت‌های دانش بنیان

در راستای سیاست‌های دانشگاه مبنی بر کاربردی کردن دانش و فناوری، گسترش کارآفرینی در دانشگاه و ایجاد شرکتهای دانش بنیان،...