سامانه مجازی جذب اعضای هیأت علمی
آغاز به کار سامانه جذب اعضای هیأت علمی در جوار حرم مطهر رضوی (ع)

با حضور قائم مقام وزیر، مسئولان و مدیران وزارت علوم، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، رئیس و جمعی از مدیران دانشگاه...

برگزاری کنفرانس خبری ریاست دانشگاه در وزارت علوم
برگزاری کنفرانس خبری ریاست دانشگاه در وزارت علوم

در راستای تقویت حضور دانشگاه حکیم در عرصه علمی کشور و با توجه به اهمیت موضوع استقرار سامانه جذب اعضای...

استقرار سامانه مجازی جذب اعضای هیأت علمی کشور در دانشگاه حکیم

رئیس دانشگاه از اعطای مجوز سامانه مجازی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه های سراسر کشور به دانشگاه حکیم سبزواری خبر...