غذاخوری پردیسان
هدف اصلی اداره تغذیه دانشگاه، ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت به دانشجویان است

مسئول اداره تغذیه دانشگاه حکیم سبزواری هدف اصلی این اداره را ارائه خدمات مطلوب، با کیفیت و با نظارت کامل به...

انقلاب عمرانی دانشگاه در تابستان: بهسازی، تجهیز و تغییر فضاهای غذاخوری دانشگاه پس از گذشت سالها

معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: حوزه معاونت دانشجویی در فرصت تعطیلات دانشگاه در فصل تابستان همه ظرفیت ها را...