مدیر تربیت بدنی دانشگاه
آیین تجلیل از مدیر تربیت بدنی دانشگاه و روانشناس تیم دارت جوانان ایران(نائب قهرمان مسابقات جهانی ژاپن) برگزار شد

آیین تجلیل از دکتر شهابی مدیر تربیت بدنی دانشگاه و روانشناس تیم دارت جوانان ایران(نایب قهرمان مسابقات جهانی ژاپن) با...