معاونت اداری مالی
نشست هم اندیشی حوزه معاونت اداری مالی با کارکنان دانشگاه(اعضای محترم غیر هیات علمی) برگزار شد

نشست هم اندیشی و بحث و تبادل نظر حوزه معاونت اداری مالی با کارکنان دانشگاه(اعضای محترم غیر هیات علمی) با...

مساعدت دانشگاه در توسعه صندوق رفاه اعضای هیأت علمی
مساعدت دانشگاه در توسعه صندوق رفاه اعضای هیأت علمی

معاون اداری و مالی دانشگاه با اشاره به تمهیدات و اقداماتی که تاکنون در جهت توسعه امور رفاهی کارکنان و...

پیاده روی
پیاده‌روی خانوادگی همراه جشن میلاد و نورافشانی

       بعدازظهر روز دوشنبه ۹۴/۳/۱۱ برای خانواده‌های اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری روزی به یاد ماندنی شد....