معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی
انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در حکمی، سرکار خانم دکتر فاطمه صادقی فر، عضو محترم هیأت علمی گروه زیست شناسی را...

مراسم تقدیر از دانشجویان اتاق های نمونه خوابگاه ها و برگزیدگان مسابقات هفته سراهای دانشجویی برگزار شد

مراسم تقدیر از دانشجویان اتاق های نمونه خوابگاه ها و برگزیدگان مسابقات عکاسی، خاطره نویسی و ورزشی هفته سراهای دانشجویی...

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر حسن صیانتی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه منصوب شد

دکتر جواد حدادنیا، رئیس دانشگاه در حکمی دکتر حسن صیانتی، استادیار و عضو هیات علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی...