منطقه 3 کشور
برگزاری ششمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه ۳ ورزشی کشور

ششمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۳ ورزشی کشور پنج شنبه ۲۳ مهرماه به...

دانشگاه حکیم، میزبان مسابقات والیبال کارکنان و اساتید دانشگاه های منطقه ۳ کشور

مسابقات قهرمانی والیبال کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه ۳ کشور با شرکت ۴ تیم از دانشگاه های...