هفته دفاع مقدس،
برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر " جلوه های ایثار" به مناسبت هفته دفاع مقدس در دانشگاه حکیم سبزواری
برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر " جلوه های ایثار" به مناسبت هفته دفاع مقدس در دانشگاه حکیم سبزواری

بمناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه عکس دفاع مقدس با محوریت " جلوه های ایثار" در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار...

برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر ” جلوه های ایثار” به مناسبت هفته دفاع مقدس در دانشگاه حکیم سبزواری
برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر ” جلوه های ایثار” به مناسبت هفته دفاع مقدس در دانشگاه حکیم سبزواری

بمناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه عکس دفاع مقدس با محوریت " جلوه های ایثار" در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار...