همايش ملي،ورزش،سلامت،دانشگاه حکیم سبزواری
برگزاري همايش ملي ورزش و سلامت در دانشگاه
برگزاري همايش ملي ورزش و سلامت در دانشگاه

صبح روز پنج شنبه با سخنراني معاون استاندار و فرماندار شهرستان سبزوار، همايش ملي ورزش و سلامت در تالار استاد...

برگزاری همایش ملی ورزش و سلامت در دانشگاه
برگزاری همایش ملی ورزش و سلامت در دانشگاه

صبح روز پنج شنبه با سخنرانی معاون استاندار و فرماندار شهرستان سبزوار، همایش ملی ورزش و سلامت در تالار استاد...