پاریس13
مدیر مرکز مطالعات پیوسته دانشگاه سوربن فرانسه: در دانشگاه حکیم سبزواری همه امکانات در جهت رشد دانشجو نهادینه شده است/توسعه روابط دو جانبه با دانشگاه حکیم سبزواری از برنامه های دانشگاه پاریس ۱۳است

مدیر مرکز مطالعات پیوسته دانشگاه سوربن فرانسه گفت: دانشگاه حکیم سبزواری امکانات علمی خوبی دارد و توسعه روابط دوجانبه با...

سبزوارگردی هیات عالی رتبه دانشگاه پاریس ۱۳ به همراه مسئولان دانشگاه

هیات عالی رتبه دانشگاه پاریس ۱۱ که برای انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی با دانشگاه حکیم سبزواری به...