پدافند غیرعامل
دانشگاه حکیم سبزواری دستگاه برتر استان خراسان رضوی در حوزه پدافند غیرعامل شناخته شد

مدیر حراست دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه گفت: کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه حکیم سبزواری به...

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری: گفتمان پدافند غیرعامل باید در دانشگاه نهادینه شود

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در اولین نشست کمیته پدافند غیرعامل این دانشگاه گفت: باید به گونه ای عمل کنیم تا...