کارآفرینی
ارائه درس کارآفرینی در دانشگاه حکیم سبزواری

ارائه علمی-عملیاتی درس " کارآفرینی" با تدریس ۴تن از استادان متخصص و کارآفرینان برتر دانشگاهی و فعالین موفق حوزه کسب...

کـارگاه ضرورت توسعه کارآفرینی و مهارت آموزی

کـارگاه ضرورت توسعه کارآفرینی و مهارت آموزی سخنران: دکتر علی ابراهیم نژاد دکتری مالی از دانشگاه بوستون آمریکا عضو هیات...