گروه زیست شناسی
چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی

مقاله عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی چاپ شد. مقاله دکتر سکینه...

سخنرانی دکتر مسروری از دانشگاه Université du Québec à Trois-Rivières کانادا در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

سخنرانی دکتر ناصر مسروری از دانشگاه Université du Québec à Trois-Rivières کانادا در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. به گزارش...

چاپ کتاب عضو هیات علمی و مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری

عضو هیات علمی و مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری  از انتشار دومین کتاب تالیفی خود با نام  “زیست...

برای اولین بار در سطح شهرستان، کارگاه های دوره ای “کلونتیگ و مهندسی ژنتیک ” در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری موفقیت آمیز کارگاه های دوره ای “کلونتیگ و مهندسی ژنتیک ”...

چاپ مقاله ی متفاوت دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری در نشریه جهانی “اتوفاژی”

مقاله مشترک دکتر سکینه کاظمی نورعینی، دانشیار و عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری در شکلی متفاوت...

چاپ مقاله ی متفاوت دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری در نشریه جهانی "اتوفاژی"

مقاله مشترک دکتر سکینه کاظمی نورعینی، دانشیار و عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری در شکلی متفاوت...

توفیق اعضای هیأت علمی دانشگاه در عرصه های جهانی
توفیق اعضای هیأت علمی دانشگاه در عرصه های جهانی

بنا به نامه معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، آقای دکتر جعفر وطن دوست، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی،...

خبرهای کوتاه
خبرهای کوتاه

طی حکمی از طرف دکتر فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر حسین میرزائی نیا، عضو هیأت علمی گروه...