گروه علوم سیاسی
نشست تخصصی خواجه نظام الملک در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

به همت گروه علوم سیاسی و تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری نشست تخصصی خواجه نظام الملک برگزار شد. در ابتدای این...

جایی برای تربیت بهترین‌ها؛ گفتگویی در خصوص موفقیت دانشجویان گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری در کسب رتبه های برتر کارشناسی ارشد ۹۶

 جایی برای تربیت بهترین‌ها آنچه مردم به نام سیاست و مسائل سیاسی می‌شناسند با سیاست به مفهومی که در رشته...