مدیر گروه

برای تماس با مدیر گروه، روی این لینک کلیک کنید.

.

.

مدیر گروه: دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی (تلفن تماس: 44013008)

.

گروه زیست شناسی از سال 1375 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته دبیری زیست‌شناسی آغاز به کار کرده است. در نیمسال دوم 1391-1392 کارشناسی بیوشیمی و از نیمسال دوم 1389-1390 کارشناسی ارشد بیوشیمی و به دنبال آن کارشناسی ارشد سلولی و ملکولی و نیز بیوسیستماتیک جانوری به گروه اضافه شده است.

گرایشهای کنونی گروه:

مقطع کارشناسی:

  1. زیست‌شناسی عمومی (از 1397 دانشجو نمی پذیرد)
  2. بیوشیمی (از 1396 دانشجو نمی پذیرد)
  3. سلولی و ملکولی (از 1396 دانشجو می پذیرد)

مقطع کارشناسی ارشد:

  1. بیوشیمی
  2. سلولی و ملکولی
  3. بیوسیستماتیک جانوری

 

 

مدیران سابق گروه، از ابتدا تا کنون:

آقای دکتر سیدابوالفضل حسینی

آقای مهندس هادی کراچی

آقای دکتر اسکندر رستگارپویانی

آقای دکتر سیدابوالفضل حسینی

خانم مهناز بلالی

آقای دکتر سیدابوالفضل حسینی

آقای دکتر اسکندر رستگارپویانی

آقای دکتر محمدرضا واعظی کاخکی

خانم دکتر سکینه کاظمی نورعینی

خانم دکتر فاطمه صادقی فر

آقای دکتر جعفر وطن دوست

آقای دکتر محمدرضا واعظی کاخکی