مدیر گروه

برای تماس با مدیر گروه، روی این لینک کلیک کنید.

.

   مدیر گروه:

دکتر تکنم حجار

051-44013575

 

مدیران سابق گروه، از ابتدا تا کنون:

آقای دکتر سیدابوالفضل حسینی

آقای مهندس هادی کراچی

آقای دکتر اسکندر رستگارپویانی

آقای دکتر سیدابوالفضل حسینی

خانم مهناز بلالی

آقای دکتر سیدابوالفضل حسینی

آقای دکتر اسکندر رستگارپویانی

آقای دکتر محمدرضا واعظی کاخکی

خانم دکتر سکینه کاظمی نورعینی

خانم دکتر فاطمه صادقی فر

آقای دکتر جعفر وطن دوست

آقای دکتر محمدرضا واعظی کاخکی

آقای دکتر علیرضا کیخسروی