تماس با مدیر گروه

راه های ارتباطی با مدیر گروه زیست شناسی:

 دکتر علیرضا کیخسروی          44013343-051        09122878309

ایمیل: A.keikhosravi@hsu.ac.ir

 

 

راه های ارتباطی با کارشناس گروه 

دکتر علیمحمد طزری         44013287-051     

ایمیل: a.tazari@hsu.ac.ir

 

راه های ارتباطی با منشی گروه: 

خانم مینا موذن     44013274-051

ایمیل: Hsu.Dep.Biology@gmail.com