تماس با مدیر گروه

راه های ارتباطی با مدیر گروه زیست شناسی:

 دکتر علیرضا کیخسروی          44012452-051

ایمیل: A.keikhosravi@hsu.ac.ir

 

راه های ارتباطی با کارشناس گروه

خانم نرجس زمانی     

                44013287            44013274       

                                               پیش شماره:  051   روزهای 1 تا 3 شنبه ساعت 8-13                                                  

ایمیل:

zamani.sunt@gmail.com