دکتر زنگنه اسدی
اولین نشست علمی دانشکده برق و کامپیوتر
اولین نشست علمی دانشکده برق و کامپیوتر

اولین نشست علمی دانشکده برق و کامپوتر با عنوان "توسعه پایدار با انرژی های پاک" مشارکت پژوهشکده جغرافیا در قالب انرژی...

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod