دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
قدردانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از دانشگاه حکیم سبزواری جهت مدیریت شایسته در راستای توسعه زیرساخت ها و پیشرفت شگرف علمی، آموزشی و عمرانی

قدردانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از دانشگاه حکیم سبزواری جهت مدیریت شایسته در راستای توسعه زیرساخت ها و...

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod