دکتر کتایون شهپرراد
فراتر از ترجمه: گفتگویی با دکتر کتایون شهپرراد در خصوص «وسوسۀ آنتونیوس قدیس» جدیدترین اثر ترجمه شده ایشان و دکتر حسین زاده

بی شک کار یک مترجم کارکشته در کشور ما فرای ترجمه‌ی کتاب است، آنچه مترجمان ما را متفاوت کرده، انتخاب...

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod