شورای عتف
نهایی شدن اولویت‌های علم و فناوری در جلسه آتی "عتف"

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نهایی شدن اولویت‌های علم و فناوری کشور در جلسه آتی...

نهایی شدن اولویت‌های علم و فناوری در جلسه آتی “عتف”

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نهایی شدن اولویت‌های علم و فناوری کشور در جلسه آتی...

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod