فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت در شورای صنفی – رفاهی دانشجویان به شرح زیر اعلام می گردد.
گفتنی است :
۱- تبلیغات داوطلبان مزبور از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ لغایت ۹۵/۱۰/۱۷ (با رعایت کامل ضوابط) می باشد.
۲- انتخابات شورای صنفی دانشجویان، از ساعت ۸ الی ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
۳- دانشجویانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام نموده اند و مشخصات آنان در فهرست مزبور نمی باشد؛ در صورت اعتراض به بررسی صلاحیت ها می توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درخواست تجدید نظر خود رابه صورت مکتوب به مدیریت دانشجویی ارایه نمایند.

 
جهت مشاهدۀ فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط  و ضوابط مقررات تبلیغات شورای صنفیکلیک فرمایید