قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ می توانند جهت مشاهده این اطلاعیه بر روی اینجا کلیک کنند.