انتصاب معاون جدید اداری و مالی دانشگاه

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر عبدالرحیم عسکری، به سمت معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب گردید.

.

در متن حکم صادره آمده است:

جناب آقای دکتر عبدالرحیم عسکری،

عضو محترم هیأت علمی گروه فیزیک،

.

احتراماً نظر به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی, شما را به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب می نمایم. امید است با عنایات الهی و همکاری اعضائ محترم هیات  علمی و کارکنان دانشگاه و واحدهای ذیربط، درخدمت به جامعه دانشگاه در جهت ارتقای وضعیت اداری و مالی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و شایسته سالاری و صرفه و صلاح موفق و پیروز باشید. انتظار می رود برنامه های خود را بر محور احترام به جامعه دانشگاهی و تسهیل و روان سازی امور مربوط به آن حوزه تنظیم نمایید.

.

همچنین رئیس دانشگاه طی نامه ای ضمن قبول و پذیرش استعفای آقای دکتر استاجی، اظهار امیدواری کرد که همچون گذشته مجموعه دانشگاه حکیم سبزواری بتواند از تجربیات ایشان در سایر قسمت ها کماکان بهره مند گردد.

*

برنامه ­ها و اهداف جدید حوزه معاونت اداری و مالی