دانشگاه کودکان حکیم سبزواری

 برای اولین بار در ایران دانشگاه حکیم سبزواری، با این باور که کودکان اندیشمند امروز آینده سازان فردای میهن هستند و برای ایجاد نگرشی نو به دنیای علم در کودکان، دانشگاه کودکان حکیم سبزواری را راه اندازی کرده است.

 در دانشگاه کودکان حکیم سبزواری دانشجویان خردسال یک دانشگاه واقعی را با شرکت در کلاس های جذاب با موضوعات هیجان انگیز تجربه می کنند و در کلاس ها و آزمایشگاه ها و کارگاه های این دانشگاه ، از استادان دانشگاه حکیم سبزواری مفاهیم علمی را با بیانی ساده و قابل درک می آموزند.

 درهای دانشگاه حکیم سبزواری در تیرماه ۱۴۰۱ به مدت ۳ هفته بر روی کودکان ۹ تا ۱۲ ساله باز می شود و شگفتی، آزمایش ، پژوهش و تجربه های نو در انتظار این کودکان خواهد بود.

 علاوه بر شرکت در کلاس ها کودکان می توانند با حضور در پناهگاه حیات وحش شیراحمد طبیعت را به طور مستقیم لمس کنند، با فضاهای آموزشی و پژوهشی و ورزشی دانشگاه آشنا شوند و زندگی دانشجویی را تجربه نمایند.

سایت دانشگاه کودکان حکیم